Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Internet Marketing Nederland deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Internet Marketing Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website, mobiele site of App. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Internet Marketing Nederland.