Fast Traffic *Nederlandse uitwerking

Fast Traffic is een Amerikaanse internet marketing methode die voor het aantrekken van   een hoge Pagerank en nieuwe bezoekers vooral gebruik maakt van verschillende online media vormen. Hierbij kan gedacht worden aan oude vormen zoals artikel, audio en video marketing, maar ook aan nieuwe mogelijkheden zoals bookmarking en het fenomeen blogcarnavals. Het gaat binnen deze methode dan ook vooral over het bieden van zoveel mogelijk online verspreid opties, zodat je  hierbinnen zelf  een eigen “online” route kan bepalen. Het concrete hoofdadvies binnen deze methode is overigs weergegeven in een 9-delig stappenplan, waarin alle huidige en alle  nieuwe web 2.0 mogelijkheden verwerkt zijn. Het is hierbinnen dan vooral aan jouw de keuze welke van deze 9 voor jouw bedrijf van toegevoegde waarde kunnen zijn.

In maar liefs 11 Nederlandstalige Powerpoint sheets word je binnen deze methode genoeg tips en handelingen aangereikt over hoe je jezelf succesvol binnen het “huidige” internet kunt positioneren. Binnen deze methode komt overigs ook echt naar voren dat de maker hierbij van mening is dat more ook daadwerkelijk in de praktijk more is, want er is letterlijk geen enkele online media optie onbenut gelaten. Binnen deze methode komen onder andere artikels, blogs, tutorials en podcasts opties naar voren. En deze worden dan aangevuld en bijgestaan met de mogelijkheden van bijvoorbeeld social bookmarking, slideshares en document sharing sites. Het enige waar jij als gebruiker dan nog wel op moet gaan letten is het feit dat alle “content” die je aan de hand van deze methode verder gaat verspreiden nog steeds van toegevoegde waarde moet  zijn voor zowel jezelf als je geselecteerde doelgroep.

Kortom de Fast Traffic methode helpt je  een eigen weg te vinden door het nieuwe en vooral verwarrende 2.0 Internet.  Aan de hand van deze methode beschik je straks over voldoende kennis over het succesvol kunnen verspreiden van jouw eigen waardevolle bedrijf kennis en informatie.

[private]Download hier de Fast traffic uitwerking![/private]


Comments are closed.

Internet Marketing Nederland
Internet Marketing Nederland
Internet Marketing Nederland