Internet Marketing Strategie – QR-Code strategie

Internet Marketing Strategie – QR-Code strategie

Video
[private]

[/private]

Sheet QR-code

In deze module komt de QR-code aan bod. Een veelgehoorde eigenschap van de QR-code is het vermogen een brug te slaan tussen de offline en online wereld. Zodoende is de QR-code voor marketingstrategieën erg interessant.

Sheet Inhoudsopgave

In deze module zal eerst de QR-code worden behandeld. Hierbij wordt ingegaan op verschillende toepassingen die de QR-code mogelijk maakt. Vervolgens worden tips en voorbeelden gegeven zodat duidelijk wordt hoe u als ondernemer de QR-code het best kunt implementeren in uw marketing strategie.

Na de QR-code wordt Augmented Reality behandeld. Dit is een nieuwe techniek die een aantal voor- maar ook nadelen heeft ten opzichte van de QR-code.

Als laatste komt NFC aan bod. Deze techniek is vergelijkbaar met de QR-code en zou wel eens de opvolger van de QR-code kunnen worden.

Sheet QR-code: Ontwikkeling tot marketingtool

De QR van de QR-code staat voor ‘Quick Response’, oftewel ‘snel antwoord’. Deze tweedimensionale streepjescode is ontwikkeld in 1994 door het Japanse bedrijf Denso. Denso, een dochteronderneming van Toyota, ontwikkelde de QR-code met als doel auto-onderdelen beter te identificeren. Met de snelle opkomst van het internet werd de QR-code echter al snel als toepasbaar gezien in de marketingwereld. Tegenwoordig wordt de QR-code ingezet als marketingtoepassing. Dit gaat als volgt: Een smartphone wordt voor de QR-code gehouden en scant de QR-code. De smartphone zet vervolgens de QR-code om in een URL, waarna in de webbrowser van de smartphone de website wordt getoond die bij de QR-code hoort. Dit bespaart de gebruiker van de smartphone het moeizaam intypen van een URL. Tegenwoordig kan de QR-code real time gescand worden, wat het scannen van QR-codes extra snel maakt.

Sheet QR-code: toepassingen

QR-codes worden overigens niet alleen omgezet in websites. Onder andere contactinformatie, coupons, agenda-afspraken, routekaarten, het simplificeren van online bestellingen en als laatste  additionele branded marketing content zijn toepassingen waarnaar QR-codes kunnen verwijzen.

Het verwijzen met een QR-code naar uw website of andere contactinformatie is nuttig als u het uw klant makkelijker wil maken om u te bereiken online, via e-mail of telefoon. Met het verwijzen naar coupons kunt u uw klant korting of beloningen aanbieden. Agenda-afspraken kunnen met een QR-code rechtstreeks in de agenda van de mobiele telefoon van de klant gezet worden. Daaraan kunnen tijdschema’s van het openbaar vervoer gelinkt worden. Mocht u uw klant echter op eigen wijze willen laten komen naar uw winkel of kantoor, dan kunt u een QR-code linken aan een routekaart naar de desbetreffende bestemming. Wat betreft online acties kunnen QR-codes  in catalogussen of prijslijsten rechtstreeks gelinkt worden aan het online bestellen van producten. Dus bijvoorbeeld een QR-code op een prijslijst van een pizzeria waarmee meteen online een pizza besteld kan worden als de QR-code wordt gescand. Als laatste kunnen QR-codes ook nog verwijzen naar additionele branded marketing content. Dit kunnen bijvoorbeeld video’s zijn die meer informatie geven over het product.

Sheet Video QR-code (www.connectmeqr.net)

Het volgende filmpje van www.connectmeqr.net is een heldere introductie van de QR-code. Het maakt op een levendige wijze duidelijk wat de QR-code precies inhoudt en visualiseert de al zojuist gegeven informatie over de QR-code. Het is dus een aanvulling op de al gegeven introductie over de QR-code zodat u een goed beeld krijgt van de toepassing van de QR-code.

Sheet QR-code onderzoek,  Juli 2012 (ComScore, EU)

Met haar oorsprong in 1994 is de QR-code een relatief oude techniek die door de komst van smartphones een nieuw leven is ingeblazen. Hoewel de techniek al enige tijd wordt toegepast in de marketing, is hij nog niet geheel omarmd door marketeers. Uit recent onderzoek van ComScore blijkt wel dat de markt voor de QR-code nog steeds groeit. Het onderzoek van ComScore had betrekking op de vijf grootste economieën van Europa. De resultaten lieten zien dat 14,1 % van de in totaal 123,4 miljoen smartphone-gebruikers gebruik maakte van QR-codes. Dit aantal van 17,4 miljoen QR-code gebruikers was tussen juli 2011 en juli 2012 met maar liefst 96% gegroeid.

Sheet QR-code onderzoek, Juli 2012 (ComScore)

Verder bleek uit het onderzoek dat in de onderzochte landen 51,2 % van de mobiele telefoongebruikers een smartphone had. Ruim 71 % van die smartphone-gebruikers had in die maand ook een QR-code gescand om productinformatie op te vragen. Hiermee is het opvragen van productinformatie veruit de populairste toepassing van QR-codes. Naast productinformatie worden QR-codes ook gebruikt om informatie over een evenement te vinden, korting te krijgen, een app te downloaden of voor informatie over een goed doel te vinden. De tabel laat zien dat de verhoudingen procentueel dus scheef liggen. Productinformatie is met 71% dus veruit het meest populair, waarna informatie over evenementen en korting-aanbiedingen met respectievelijk 38 % en 19 op een duidelijke afstand volgen.

Sheet Onderzoek Competitrack (V.S.), Februari 2012 (1/2)

Een onderzoek uit de Verenigde Staten van Competitrack laat zien dat de QR-code nog niet breed geïntegreerd is in de marketingwereld. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat slechts 4% van alle geprinte reclame een QR-code bevatte. De onderzoekers wijzen er overigens wel op dat de implementatie van QR-codes in advertenties groeiende is.

Andere cijfers uit het onderzoek ondersteunen de resultaten van het Europese onderzoek van ComScore. Ook in Amerika worden QR-codes namelijk vooral gebruikt voor productinformatie. ‘Branding’, video’s en de mogelijkheid om je ergens voor in te schrijven zijn andere toepassingen van QR-codes die hoog scoorden. Productinformatie is echter met bijna 41% de meest gebruikte content waarnaar QR-codes verwijzen.

Sheet Onderzoek Competitrack (V.S.), Februari 2012 (2/2)

Competitrack heeft ook onderzoek gedaan in welke markten QR-codes het meest worden toegepast. In de grafiek is te zien dat de Retail-industrie in vergelijking met andere industrieën veel gebruik maakt van QR-codes. In de gezondheidszorg en de Telecom wordt er daarentegen weinig gebruik gemaakt van de QR-code. De grafiek geeft een goed beeld wat betreft de houding van bedrijven ten opzichte van de QR-code. Hoewel de QR-code handig en snel nuttige informatie aan de klant kan geven, is het nog in veel industrieën niet populair.

Sheet QR-code: Doe het zelf

De onderzoeken laten zien dat hoewel de populariteit van de QR-code groeiende is, de meerderheid van de adverteerders en smartphone-gebruikers er nog geen gebruik van maakt. Om op die groeiende populariteit van QR-code in te spelen zou u als ondernemer er voor kunnen kiezen om ook QR-codes toe te passen in uw marketingstrategie. Wat daarbij belangrijk is om te weten is dat het maken van een QR-code heel snel en makkelijk gaat. Bovendien is het gratis doordat allerlei sites gratis tools bieden om een QR-code te maken.
Op de sheet is een voorbeeld te zien van de QR-code die wij hebben gemaakt voor onze website acadmy.imnl.nl. Dit hebben wij gedaan op de website http://qrcode.kaywa.com/. Als u besluit QR-codes te gebruiken bij het adverteren, kunt u dus op een simpele wijze uw QR-code maken. Het enige wat u hoeft te doen is de URL van uw website in het daarvoor bedoelde balkje te typen. Als u dan op ‘generate free’ klikt verschijnt uw eigen QR-code. Deze kunt u kopiëren en plakken waar u maar wilt. Rechtsonder is onze QR-code uitvergroot. Met behulp van een QR-code scanner kunt u hem testen. U zult dan merken dat het echt zo makkelijk gaat.

Sheet Video Rocketboom tech

De volgende video van Rocketboom tech is een aanvulling op wat tot nu toe is gepresenteerd over de QR-code. Het gaat in verschillende toepassingen en mogelijkheden die de QR-code biedt. Daarnaast wordt voorgedaan hoe een QR-code wordt gemaakt met behulp van Google.

Sheet Cijfers

Nu u een idee heeft welke toepassingen QR-codes kunnen hebben, weet hoe u er een maakt en dat het gebruik ervan groeiend in populariteit is, kunnen we u tips geven hoe de QR-code het best in te zetten in uw marketingprogramma. U zag in de voorgaande sheets al dat de populariteit van QR-codes groeiende is. Dit komt doordat dat de komst van het internet en de smartphones het gedrag van de consument de laatste 10 jaar drastisch heeft veranderd. Hierdoor heeft de klant ook nieuwe behoeften gekregen. Wat betreft de Nederlandse consument is het effect van internet en smartphones op het gedrag misschien nog wel groter dan in andere landen. Cijfers van het CBS laten namelijk zien dat de Nederlandse consument in de top staat van Europa wat betreft van online winkelen. In 2011 kocht 69 procent van de 16- tot 75-jarigen goederen of diensten voor privégebruik via het web. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken was dit percentage hoger. Dit wil dus zeggen dat de Nederlandse consument een sterke behoefte heeft om online aankopen te doen. Dit zorgt ervoor dat consumenten zich anders gaan gedragen, ook in winkels. Hier moet u als ondernemer op inspelen.

Sheet Showrooming

Een vorm van ‘nieuw’ gedrag van de consument is “showrooming”. Showrooming houdt in dat consumenten de fysieke locaties van winkels gebruiken als showroom, waarna ze hun aankoop doen bij goedkopere winkels of zelfs in de online shop van de winkel waarin zij zich bevinden. Dit komt doordat consumenten met hun smartphone meteen prijzen kunnen vergelijken op internet of naar alternatieve producten kunnen zoeken. Het mobile marketing bedrijf Vibes heeft onderzoek gedaan naar showrooming.

Sheet Onderzoek naar activiteiten smartphone-gebruikers in winkel

Uit de bevindingen van Vibes blijkt allereerst dat 82% van de consumenten met een smartphone zijn smartphone binnen handbereik heeft tijdens het winkelen. 33% van de smartphone-gebruikers vergeleek in de winkel de site van een concurrent, 31 % zocht naar reviews over het product, 27% scande een qr-code, 20% deed onderzoek op de site van de winkel waar hij in stond, 17% gebruikte een app van het bedrijf en 10% stuurde een bericht om informatie over een product in te winnen. Uit deze cijfers blijkt een aanzienlijk deel van de consumenten gebruik maakt van zijn smartphone om informatie over producten te zoeken. Oftewel showrooming is een vorm van gedrag dat vaak plaatsvindt. Dit betekent dat het voor marketeers belangrijk is om te weten hoe deze showrooms zich gedragen.

Sheet Acties na showrooming (Vibes, 2012)

Uit hetzelfde onderzoek van Vibes blijkt dat 25% van de shoppers die showroomden de winkel verliet en een aankoop deed bij een concurrent. Hoewel dit maar 6% is van de shoppers, is het een significant verschil. Daarbij verwachten de onderzoekers dat deze trend zich voortzet wanneer nog meer mensen een smartphone krijgen en de toegang tot prijsvergelijkingssites sneller en beter wordt.

Sheet Conclusies Vibes

Wanneer u een winkel heeft begrijpt u dat u veel geld mis kunt lopen als u hier niet goed mee omgaat. U moet er dus voor zorgen dat u de consument zo veel mogelijk informatie geeft over uw producten waardoor zij minder snel geneigd zijn informatie op internet te gaan zoeken. Zo voorkom je dat consumenten op sites van concurrenten komen tijdens het zoeken van productinformatie.

Het probleem is volgens de onderzoekers van Vibes echter dat winkeliers niet inzien dat de consument geen verschil ziet in online en offline winkelen. Vaak hebben winkeliers namelijk verschillende teams voor de offline en online winkel en passen zij ook verschillende prijzen en strategieën toe. Het is belangrijk dat er met de komst van de smartphones een brug geslagen wordt tussen de online en offline winkel zodat ze als één winkel worden gepresenteerd. Zorg er als winkelier dus voor dat u de consument de informatie biedt die hij wil weten. Denk dan bijvoorbeeld aan het bieden van mobiele content waarmee aankopen via de webshop worden aangemoedigd. Verder kunnen product reviews en prijsvergelijkingen worden aangeboden. Zo drijft u de consument in uw richting en niet in die van de concurrentie. Door de informatie die u aanbiedt hoeft de consument namelijk niet op eigen houtje informatie te zoeken op het internet waarmee de kans bestaat dat hij terechtkomt bij een concurrent.

Sheet QR-code (Vibes, Augustus 2012)

Eerder werd in deze module al gezegd dat de QR-code een brug slaat tussen de offline en online wereld. Met de komst van showrooming is de QR-code dus een uitermate geschikt middel om die noodzakelijk geworden brug te gaan slaan. Vibes heeft onderzocht hoe consumenten hun aankoop ervaren wanneer zij een QR-code gescand hebben voor productinformatie. Maar liefst 48% van de consumenten was meer tevreden met de aankoop van een product waarvoor zij eerst een QR-code hadden gescand of een bericht hadden gestuurd om informatie over het product in te winnen. Daarbij stelde 14% van de consumenten die een QR-code scande of een bericht stuurde voor informatie over het product dat zij een aankoop deden die ze vooraf niet gepland hadden. Mensen vinden het namelijk prettig wanneer ze eenvoudig informatie kunnen krijgen over producten. Dit heeft uiteindelijk ook  effect op hun koopgedrag.

Sheet Shop and Go (4me)

Als winkelier is het dus zeker de moeite waard om QR-codes toe te passen in de marketingstrategie. Omdat het niets kost om ze te maken kun je er als winkelier ook alleen maar iets mee winnen. Voordat we in deze module overgaan op tips wat het beste te doen als winkelier wanneer je QR-codes wil gaan gebruiken laten we eerst een filmpje zien over een winkel die het hele aankoopproces tot aan de levering via QR-codes laat verlopen. Dit principe heet Shop and Go. Het is de vraag of deze manier van winkelen aanslaat en of het ook echt een verbetering is voor, of een aanvulling op het shoppen zoals het nu gebeurt. We willen het u echter niet onthouden, want misschien is dit wel de toekomst voor de Retail-industrie.

Sheet QR-code Tip 1

Wanneer u besluit om QR-codes te gaan gebruiken in uw marketingprogramma moet u aan de volgende tips denken om het juiste rendement te halen uit de QR-codes.

Tip 1: Start eerst met het opzetten van een goed plan. Bedenk wat het doel is van de QR-code. Wilt u slechts verkeer genereren naar uw website of wilt u de consument aanvullende informatie geven over de producten. Weet vooraf dus of waarom, waarvoor en waar u de QR-codes gaat gebruiken.

Sheet QR-code Tip 2

Tip 2: Vraag uzelf af of het gebruik van een QR-code strookt met uw doelgroep. U kunt zich voorstellen dat bejaarden geen smartphone pakken als ze een QR-code zien. Waarschijnlijk weten ze niet eens wat het is. De jeugd is waarschijnlijk eerder geneigd om een QR-code te scannen.

Sheet QR-code Tip 3

Tip 3: Maak het scannen van de QR-code de moeite waard. Mensen zouden het scannen van een QR-code misschien te veel moeite kunnen vinden. U kunt bijvoorbeeld met de QR-code kunnen verwijzen naar coupons. Mensen kunnen dan eerder geneigd zijn om hun smartphone te pakken en de QR-code te scannen.

Sheet QR-code Tip 4

Tip 4: Overweeg een link bij de QR-code te zetten. Misschien hebben mensen niet een app om de QR-code te scannen. Het kan ook zijn dat ze niet weten wat het is. Deze potentiële klanten kunnen dan toch bereikt worden door een link toe te voegen.

Sheet QR-code Tip 5

Tip 5: Link de QR-code naar een website die geschikt is voor mobiele apparaten. Wanneer de consument terechtkomt op een website die niet geschikt is voor smartphones is dat geen positieve reclame voor uw bedrijf.

Sheet QR-code Tip 6

Tip 6: Test de QR-code op verschillende smartphones. Het zou namelijk kunnen dat op sommige smartphones de QR-code niet gescand kan worden. Bijvoorbeeld omdat het fototoestel van de smartphone niet toereikend is. Het niet werken van een QR-code is geen goede reclame. Zorg er dus voor dat het altijd werkt.

Sheet QR-code Tip 7

Tip 7: Gebruik een tool waarmee u kunt meten of de QR-code van toegevoegde waarde is. Met GoogleAnalytics kunt u bijvoorbeeld meten hoeveel mensen er via een QR-code op uw site komen.

Sheet QR-code Tip 8

Tip 8: Zorg ervoor dat uw QR-codes op plaatsen hangen waar de consument een goed internetbereik heeft. Wanneer dit niet het geval is zijn QR-codes ineffectief. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen heeft het niet veel nut om te adverteren met QR-codes. Denk dan bijvoorbeeld aan evenementen. Wanneer het evenement extra palen heeft neergezet om het bereik van internet te bevorderen kan het overigens wel weer interessant zijn om QR-codes te gebruiken.

Sheet QR-code Tip 9

Tip 9: Zorg ervoor dat u uw Qr-code gebruikt op plaatsen waar mensen tijd hebben. In een bushokje staan meestal mensen te wachten, zij hebben dan voldoende tijd om de QR-code even te scannen.

Sheet QR-code Tip 10

Tip 10: Maak een uitnodigende en scanbare Qr-code. Op de sheet is te zien wat goed is en wat fout. U ziet dat de QR-code moet opvallen. De QR-code moet niet klakkeloos op de advertentie zijn geprint. Daarbij moet er informatie bijstaan zodat de klant weet wat hij ervoor terugkrijgt als hij een QR-code scant. Zo geeft u de klant ook een reden om de QR-code te scannen.

Het is mogelijk om uw logo te integreren in de QR-code. Dat kan een toegevoegde waarde zijn, maar zorg er wel voor dat de QR-code scanbaar blijft.

Sheet Voorbeelden uit de praktijk

Nu u een idee heeft waar u aan moet denken als u QR-codes wilt toepassen in uw marketing programma, laten we u inventieve toepassingen en succesvolle voorbeelden zien van QR-codes in de praktijk.

Sheet Victoria’s Secret

Op deze sheet ziet u de toepassing van de QR-code in het marketing programma van Victoria’s Secret. De QR-codes staan in deze campagne op plaatsten die, zoals u kunt begrijpen, veel mensen nieuwsgierig maakt. Deze nieuwsgierigheid doet mensen eerder de QR-code scannen. Hoewel mensen misschien iets anders verwachten bij het scannen van de QR-code, krijgen ze de bh’s van Victoria’s Secret te zien. Het doel van de marketeer is in deze echter bereikt: De advertentie heeft de aandacht van de consument getrokken en de klant is daardoor in contact gekomen met het merk en product.

Sheet Calvin Klein

Calvin Klein heeft op dezelfde gevoelens van mensen ingespeeld dan Victoria’s Secret doet in haar campagne. Allereerst trekt deze QR-code natuurlijk de aandacht omdat hij zo groot wordt afgebeeld. Uiteindelijk wordt de nieuwsgierigheid van de klant echter gewekt doordat de advertentie erop wijst dat de QR-code iets censureert. Mensen zijn doorgaans nieuwsgierig van aard en zijn zodoende eerder geneigd te kijken naar iets wat niet mag. In dit geval dus waar censuur op wordt gepleegd. Hoewel mensen, net als bij de Victoria’s secret campagne, iets pikant verwachten, krijgen ze een ondergoed advertentie van Calvin Klein te zien. Deze twee voorbeelden laten zien dat je op inventieve manieren de interesse van de consument kunt wekken om een QR-code te scannen.

Sheet Verkopen van huizen

Op deze afbeelding is te zien dat de QR-code ook gebruikt kan worden om extra informatie te geven over in dit geval het huis dat in de verkoop staat. Normaliter staat er op een soortgelijk bord een telefoonnummer. Het scannen van een QR-code is sneller en bovendien wekt het in dit geval ook meer nieuwsgierigheid bij mensen dan een normaal telefoonnummer.

Sheet QR-code en solliciteren

Een laatste voorbeeld van de QR-code in de praktijk is het toevoegen van een QR-code aan je sollicitatiebrief. Ook hier wordt interesse opgewekt omdat een QR-code ongebruikelijk is in een sollicitatiebrief. In dit geval wordt de interesse dus opgewekt van de werkgever. Dit maakt je onderscheidend van andere sollicitanten. In dit voorbeeld verwijst de QR-code naar de LinkedIn-pagina van de sollicitant. Zo kun je dus meer informatie geven aan een werkgever dan normaal mogelijk is.

Sheet Wek interesse!

De algemene conclusie die kan worden getrokken na de verschillende voorbeelden uit de praktijk is dat de QR-code vooral interesse moet opwekken bij mensen. Belangrijk hierbij is dat de QR-code op plaatsen staat waar mensen hem niet verwachten. Hierdoor worden mensen eerder nieuwsgierig, zijn ze eerder geneigd de QR-code te scannen en wordt zodoende het doel van de marketeer bereikt.

Sheet Augmented Reality

Een nieuwe techniek die lijkt op de QR-code is Augmented reality. Augmented reality is een ‘virtuele laag’ over de werkelijkheid. Via een app op de smartphone kunnen mensen virtuele beelden toevoegen aan rechtstreekse, werkelijke beelden.

Sheet Video Augmented Reality

In het volgende filmpje van het bedrijf Common Craft wordt duidelijk uitgelegd wat Augmented Reality precies inhoudt.

Sheet Augmented Reality: Funda in Layar

Een bekend voorbeeld van Augmented Reality is de huizensite funda die geïntegreerd is in Layar. Wanneer u funda selecteert in de Layar-app wordt uw camera onmiddellijk geopend. Vervolgens ziet u op het scherm van uw smartphone iconen die gekoppeld zijn aan de huizen die in de omgeving te koop staan. De iconen worden geprojecteerd op het scherm van de smartphone op de positie waar ook in de realiteit het huis zich bevindt. Wanneer de positie van de camera wordt veranderd, veranderen ook de iconen op het scherm. Wanneer op een icoon geklikt wordt, of op de korte beschrijving van het huis dat onder in het scherm te zien is, wordt er meer informatie gegeven over de woning.

Sheet AR-apps

Sinds kort is het mogelijk om met een Augmented Reality(AR)-app objecten te scannen. Dit is volgens hetzelfde principe als de QR-code. De consument richt zijn telefoon dan op een bepaald object en krijgt vervolgens extra informatie over het object. Een AR-app converteert een statische, fysieke afbeelding naar een interactieve animatie. De smartphone-gebruiker krijgt zo’n interactieve animatie te zien op het gescande object.

Sheet Verschil AR en QR-code

Daar zit ook meteen het grote verschil met de QR-code. De QR-code verwijst de smartphone-gebruiker door naar een andere pagina op het internet. Met Augmented Reality wordt de informatie daarentegen meteen geprojecteerd op het scherm waarop gekeken wordt. Zo ziet u dus toegevoegde relevante content die geïntegreerd is in de werkelijkheid.

Sheet Voordelen AR t.o.v. QR-code

AR en QR hebben ten opzichte van elkaar een paar voor- en nadelen. De voordelen van AR zijn dat het geen deel van de advertentieruimte inneemt, dit in tegenstelling tot de QR-code. Daarbij is de QR-code onaantrekkelijk en draagt het niet bij aan de boodschap. Ook dat nadeel van de QR-code geldt niet voor AR. Als laatste is een voordeel van AR dat het meer kan bieden dan enkel een link naar een andere pagina.

Sheet Nadelen AR t.o.v. Qr-code

Een nadeel van AR ten opzichte van de QR-code is dat het voor de consument niet altijd duidelijk is wanneer AR is toegepast op een object. Een ander nadeel is dat er geen universele  AR-app is waarmee alle AR-content kan worden gezien. Zo herkent Layar bijvoorbeeld alleen door Layar getagde content. Dit geld voor de andere apps ook.

Sheet Aurasma-app

Probeer maar een keer met de Aurasma-app en 20 eurobiljet te scannen. U zult dan een mooie animatie te zien krijgen. Wanneer u met bijvoorbeeld de Layar-app een 20 eurobiljet scant krijgt u niks te zien.

Sheet Toepassingen AR in bedrijfsleven

AR kan op veel manieren worden toegepast in het bedrijfsleven. Naast het geven van informatie kan AR ook inspiratie bieden en zelfs de mogelijkheid bieden een aankoop te doen.

Sheet Metrokaartje met Blippar-app

In de Metro van Londen kan met de Blippar-app bijvoorbeeld het metrokaartje gescand worden. Zoals op de afbeelding te zien is krijgt de reiziger dan meteen te zien of er vertragingen zijn op de verschillende metrolijnen. Dit is een voorbeeld van AR waarbij de consument ondersteunende of additionele informatie krijgt op een relevant moment. Een eerste voorbeeld dus van AR die van toegevoegde waarde is in het bedrijfsleven.

Sheet Inspiratie met AR

Een ander voorbeeld uit het bedrijfsleven waar AR wordt toegepast is de catalogus van IKEA. De consument kan in de catalogus afbeeldingen scannen met de eigen catalogus-app.  Zo krijgen zij toegang tot bijvoorbeeld productvideo’s of variaties op kamerindelingen. Zo doet de consument inspiratie op over hoe de huiskamer in te delen met bijvoorbeeld IKEA-spullen. Een andere nuttige toepassing van AR in de IKEA-catalogus is dat consumenten ook how-to content te zien kan krijgen. Zo heeft de consument meteen een idee wat er gedaan moet worden wanneer het product wordt aangeschaft.

Sheet Koop product met AR

Een laatste functionele toepassing van AR is de mogelijkheid tot het kopen van een product wanneer het gescand wordt met een AR-app. Een samenwerking tussen de AR-app van Layar en Bol.com maakt dit mogelijk. Wanneer een product wordt gescand met Layar wordt er meteen de mogelijkheid geboden om het product te kopen via Bol.com. Dit is een heel handige manier om de consument de mogelijkheid te bieden een product te kopen als zij daar behoefte aan hebben.

Sheet AR in de toekomst

De verschillende voorbeelden van hoe AR al wordt gebruikt als marketingtool laten zien dat AR van toegevoegde waarde is voor ondernemers en winkeliers. Het probleem is echter dat er een groot publiek nog niet bekend is met AR. Omdat het aantal smartphone-gebruikers blijft groeien is het waarschijnlijk echter een kwestie van tijd totdat meer mensen zicht bewust worden van AR. Omdat de technologie zich daarnaast ook nog ontwikkelt is de grootste vraag nog of de massa AR omarmt. Hoewel het een heel handig middel is voor marketeers om bijvoorbeeld producten te promoten of te  verkopen, blijft de uiteindelijke doorbraak van AR als marketingtool afhankelijk van de acceptatie door de consument.

Sheet NFC

Een andere techniek die lijkt op de QR-code is NFC. NFC staat voor Near Field Communication. Dit is een contact loze communicatie voor dichter dan 10 centimeter. Hoewel NFC al enige tijd in verschillende niches wordt gebruikt, wordt het nu ineens een massaproduct omdat het sinds kort in mobieltjes wordt verwerkt. Dit geeft de techniek talloze nieuwe mogelijkheden.

Sheet Voordelen NFC

NFC heeft enkele voordelen ten opzichte van vergelijkbare technieken als de QR-code, AR, bluetooth of gewoon mobiel internet. Deze voordelen zitten hem in de veiligheid en snelheid. Een NFC-chip werkt alleen binnen 10 centimeter van een bron die de NFC-code kan lezen en kan verbinding maken binnen 0,1 seconde.

Sheet Geldtransacties mogelijk

Doordat de afstand klein is en de verwerking snel verloopt kan persoonlijke data redelijk veilig worden verstuurd. In het geval van bijvoorbeeld bluetooth is het bereik veel groter, waardoor het eenvoudiger is voor anderen om data op te vangen die niet voor hen bedoeld is.

Ten opzichte van QR-codes heeft NFC geen camera nodig en is het ook niet nodig dat de actie in een goed verlichte ruimte hoeft plaats te vinden. Het snelle en veilige karakter van NFC maakt een geldtransactie met de mobiele telefoon mogelijk.

Sheet Video C1000

C1000 heeft in samenwerking met verschillende partijen verschillende betaalmogelijkheden gecreëerd voor NFC. In de volgende video is te zien hoe dat in zijn werk gaat. Het geeft een goed beeld hoe NFC kan worden toegepast voor geldtransacties.

Sheet Ondernemer en consument sceptisch

Sheet Consument nog sceptisch

NFC blijkt dus uitermate handig en daarmee dus ook geschikt voor geldtransacties. Probleem is echter dat kleine bedrijven en de consument sceptisch zijn wat betreft NFC. Zij hebben namelijk geen problemen met de huidige betalingsvormen. Voordat zij inzien dat NFC een stuk makkelijker en sneller is, en daarmee ook de rijen bij kassa’s kunnen worden gereduceerd, moeten zij waarschijnlijk eerst gewend raken aan de techniek voordat zij haar accepteren.

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (1/5)

Deze gewenning kan plaatsvinden door NFC voor allerlei toepassingen te gebruiken. De consument raakt zo vertrouwd met de techniek waardoor zij hem ook eerder zal accepteren als betalingsmogelijkheid. Hier volgen een aantal mogelijkheden waarvoor NFC toegepast kan worden.

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (2/5)

Als eerste kan NFC aanvullende informatie geven bij bijvoorbeeld bezienswaardigheden. Ook kan het worden ingezet in winkels om aanvullende productinformatie te bieden aan de consument.

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (3/5)

Een andere mogelijkheid is om door middel van NFC in te checken. Met NFC zou bijvoorbeeld fysiek ingechecked kunnen worden bij event of op het vliegveld. Voor bedrijven zou NFC kunnen worden gebruikt bij het klokken van de aanwezigheid van werknemers. Dit lijkt op inchecken, alleen in dit geval komt er ook het uitchecken bij. Zo kan worden gecontroleerd welke werknemers aanwezig waren en hoe lang precies.

Een derde mogelijkheid wat betreft het inchecken met NFC is het sociaal inchecken. Als er meer NFC-punten komen kunnen die ook dienen om mensen in te laten checken via Foursquare of Facebook.

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (4/5)

De NFC-techniek kan ook gebruikt worden als sleutel. Nu al wordt NFC gebruikt in pasjes om de toegang te krijgen tot ruimtes. Dit zou dan in de toekomst kunnen met de mobiele telefoon.

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (5/5)

Als laatste zou NFC kunnen worden gebruikt om producten te scannen in de winkel voordat het product wordt afgerekend bij de kassa. Nu gebeurt dit nog met barcodes. De klant moet nu met een product eerst naar een barcode-scanner lopen in de winkel. Met NFC kan de klant direct de prijs scannen van een product. NFC werkt dus sneller dan de barcode

Sheet Video NFC: de andere mogelijkheden

De volgende video geeft nog eens een goed beeld van de verschillende mogelijkheden die NFC kan bieden.


Comments are closed.

Internet Marketing Nederland
Internet Marketing Nederland
Internet Marketing Nederland