Privacy Statement

1. Internet Marketing Nederland conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

2. Internet Marketing Nederland verwerkt persoonsgegevens, in de Wbp beschreven als “gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Van een persoonsgegeven is sprake wanneer de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft ook kan worden vastgesteld, zij het als een privé-persoon dan wel als een met een organisatie geaffilieerde persoon.

Voorbeelden van persoonsgegevens die Internet Marketing Nederland verwerkt zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, alsook het wachtwoord waarmee u inlogt op de Internet Marketing Academy.

3. Internet Marketing Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u
om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen
aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk
stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

4. Internet Marketing Nederland maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.